พัฒนาห้องสมุดอีเล็คทรอนิกส์เสริมศักยภาพธุรกิจยุดิจิตอล

การผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอลว่า ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทั้งยังเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจไทยที่เคยมีข้อจำกัด ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยบริษัทซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบธุรกิจแบบไม่พึ่งพากระดาษ สำหรับองค์กร เตรียมความพร้อมสานต่อนโยบาย โดยพัฒนาระบบห้องสมุดอีเล็คทรอนิกส์เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้องค์กรและผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาเราได้พัฒนาระบบให้สามารถรองรับได้ทั้งไฟล์ พีดีเอฟ ไฟล์สแกน คลิปวิดีโอ ไฟล์งานอย่างเช่นวิร์ด เอ็กเซล และ พาวเวอร์พ้อยท์ จนกลายเป็นคลังเก็บข้อมูล และศูนย์รวมข่าวสารองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากต้นทุนในการติดตั้งค่อนข้างต่ำ มีระบบที่เป็นมาตรฐาน เข้าถึงได้ทุกระดับองค์กร ทั้งส่วนของสำนักงานและภาคการผลิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดจากระบบห้องสมุดอีเล็คทรอนิกส์เดิมที่มีใช้งานในองค์กรชั้นนำ สามารถตอบโจทย์ ผู้ใช้งานทั้งในแง่การลดต้นทุน ส่งต่อข่าวสารที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ ข่าวสารองค์กรและอ่านดิจิตอล แมกกาซีนที่ตัวเองชอบได้ด้วย ทำให้ไม่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก สามารถนำระบบไปใช้บน สมาร์ทโฟน มีระบบสร้างข่าวบริษัท ส่งคำเชิญกิจกรรมผ่านหน้าวอลล์ ของแต่ละคนเพื่อแจ้งเข้าร่วมได้ และแจ้งข่าวดิจิตอลแมกกาซีนออกใหม่ ให้พนักงานสามารถดาวน์โหลดนิตยสารชั้นนำ เช่น บ้านและสวน เนชั่นแนลจีโอกราฟิค ไปอ่านได้แบบฟรีๆ เลยเกิดสังคมแห่งการเผยแพร่ความรู้ของคนภายในบริษัท

ในแถบอาเซียน ถึงแม้จะยังไม่ได้เข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการ แต่ ก็มีการวางแผน พัฒนาระบบให้ครอบคลุม องค์กรที่มีเป้าหมายชัดว่า ต้องการนำดิจิตอล เทคโนโลยีมาใช้อย่างโรงพยาบาล สนามบิน โรงแรม และศูนย์การค้า ล่าสุดได้รับการติดต่อจากสปป.ลาว ซึ่งสนใจอยากที่จะได้ระบบที่บริษัทคิดค้นขึ้น ไปติดตั้งใช้งานภายในองค์กร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารอยู่ ด้วยศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาซอฟแวร์ และเป็นผู้บุกเบิกห้องสมุด อีเล็กทรอนิกสื เต็มรูปแบบรายแรกของไทย ประกอบกับได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ มากมาย เพราะมีความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละองค์กร ที่มีความหลากหลายรูปแบบ บริษัท จึงมีความพร้อมที่จะรองรับทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการ ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการแข่งขันในระดับอาเซียน และระดับโลก เมื่อโลกความเป็นจริงกับโลกอินเทอร์เน็ตถูกเชื่อมต่อขยายตัวอย่างรวดเร็ว บทบาทของสังคมไร้สาย จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือการสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้มหาศาล เช่น การเปิดร้านค้าบนเฟซบุ๊ก หรือ เว็บไซต์ช็อปปิ้งอื่นๆ และช่วยอำนวยความสะดวก เช่น ระบบชำระภาษีของกรมสรรพากร ด้วยคุณสมบัติการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว และต้นทุนต่ำ ทำให้อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาขององค์กรทั้งหลาย ปัจจุบันมีการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์องค์กร การติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูล

Comments are closed.